אינפארמאציע

אנטשולדיגט אבער איצטערט קען מען נישט זוכן ביטע פראביר אין עטליכע סקונדען.