בלאט 1 פון 1

All Keyboard Shortcuts

געשריבן: מיטוואך פאברואר 13, 2008 10:46 am
דורך פיקח
אזוי ווי איך זעה לעצטענס אז דער עולם פרעגט אסאך וועגן פארשידנארטיגע שארטקאטס,
על כן לתועלת הציבור פאוסט איך דא א ליסטע פון אלע SHORTCUTS,
איך האב עס מסדר געווען עס זאל זיין וואס גרינגער צו פארשטיין, אויב איינער פארשטייט נישט עפעס א פאנקשען, זאל מען זיך נישט שעמען צו פרעגן.


[align=left]Start menu = Ctrl + Escape (or the Winkey) ,Escape to cancel the menu,
Context menu (or right mouse click) = Shift + F10

Shift + Delete key = Deletes the file and doesn't place it in the Reycle Bin
Shift + Close Button Closes the current folder and all parent folders
Shift + Insert a CD Prevents the CD from auto running
Shift + Starting Windows Doesn't run the programs in the startup folder
Shift + Favourites menu - Organise Favourites Opens the Favourites folder in a folder window.

Ctrl + Mouse scroll wheel Changes the text size in web pages.
Ctrl + Close button Sets the system default settings, mainly sort order. Icon style is not affected
Ctrl + Close button in Picture & Fax Viewer Resets "Don't Show ... Again" dialog settings
Ctrl + Shift + Drag (also Alt + Drag) = Creates a Shortcut rather than moving or copying a file
Ctrl + Shift + Send To menu Creates a Shortcut rather than moving or copying a file
Ctrl + Number Pad Plus Key in Explorer Auto sizes all columns
Ctrl + Alt + Shift + Delete = Quickly reboots system. in XP a registry key needs to be set to enable this key sequence. It is HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
EnableQuickReboot=1 as a RegSZ (a string).

Alt + Space Opens the System menu
Alt + Enter or Alt + Dbl Click Open the Property dialog
Alt + Tab Cycles through open windows, and switches to the window when the Alt key is released
Alt + Shift + Tab Cycles backwards through open windows, and switches to the window when the Alt key is released
Alt + Esc Switches to the next open window
Alt + Shift + Esc = Switches to the previous open window
Alt + Home = Home Page

Num Lock On + Minus Sign (-) Collapse the selected folder
Num Lock On + * Expand all folders below the current selection
Num Lock On + Plus Sign (+) Expand the selected folder

Function Keys
F1 Starts Windows Help
F2 Renames the selected file
F3 Starts Find Files or Folders
F4 Opens the drop down address bar
Alt + F4 Closes the current window or application,
F5 Refreshes the view in Explorer, Desktop, or Start Menu
F6 or Tab Switch between left and right panes
F10 Menu access key (same to pressing Alt by itself)
Shift + F10 or the Application key Context menu access key
Shift + Ctrl + F10 or Shift + Right Click Add Open With.. to Right Click Menu
F11 Toggles full screen view

Control Keys
Ctrl + A Selects all files
Ctrl + B Organise Favourites (in an Explorer window)
Ctrl + C Copies a file
Ctrl + D If a file isn't selected adds the current folder to Favourites
Ctrl + E or Ctrl + F Opens the Search pane in Explorer
Ctrl + G Goto (older versions only)
Ctrl + H Opens the History pane in Explorer
Ctrl + H Opens the Favourites pane in Explorer
Ctrl + P Prints the Web View template part of the view if the Web View has the focus (this isn't a useful feature)
Ctrl + R Refreshes the view
Ctrl + S Toggles the Volume applet between small and normal mode. Or Save the currently opened document.
Ctrl + V Pastes a file
Ctrl + W Closes an Explorer window
Ctrl + X Cuts a file
Ctrl + Z Undoes the last operation (if possible)

The Winkey
Winkey or Ctrl + Esc Opens the Start Menu
Winkey + B Set focus to the first icon in the System Notification Area.
Winkey + D Minimises and shows the desktop
Winkey + E Starts Explorer
Winkey + F Starts Find Files or Folders
Winkey + Ctrl + F Starts Find Computer
Winkey + M Minimises all windows
Winkey + Shift + M Unminimises all windows
Winkey + R Starts the Run Dialog
Winkey + F1 Starts Windows Help (F1 start help for the current application)
Winkey + Tab Cycles through open windows with out bringing the Window to the top (press Enter)
Winkey + Break Starts System Properties
Winkey + L Lock Workstation or Switch User (if Welcome Screen is on)
Winkey + U Accessability Utility Manager

Selecting
Control + Click, or Control + Space Selects or unselects the object without cancelling any other selection.
Arrow Keys Moves the focus and selects the object.
Control + Arrow Keys Moves the focus without selecting the objects.
Shift + Arrow Keys Moves the focus and adds the object to the selected objects.
Click then Shift + Click Selects all objects between the two clicks.
Drag Drag a rectangle to select all objects within the rectangle.

Auto Complete
Alt + Down Arrows = Opens the drop down list
Ctrl + Left or Right Arrow Moves cursor a word at a time.
Ctrl + Enter Adds http://www. before the typed word and .com after it in the address bar.

Message Boxes and Error Dialogs
Key Description
Ctrl + C Copies the text of a message box to the clipboard.
Alt + D Shows details in an error dialog.
Copying the Screen
Prt Scn Copies the whole screen to the clipboard as a graphic. Use MS Paint to paste the image.
Alt + Prt Scn Copies the active window to the clipboard as a graphic.

Type the following commands in your Run Box (Windows Key + R) or Start Run
devmgmt.msc = Device Manager
msinfo32 = System Information
cleanmgr = Disk Cleanup
ntbackup = Backup or Restore Wizard (Windows Backup Utility)
mmc = Microsoft Management Console
excel = Microsoft Excel (If Installed)
msaccess = Microsoft Access (If Installed)
powerpnt = Microsoft PowerPoint (If Installed)
winword = Microsoft Word (If Installed)
frontpg = Microsoft FrontPage (If Installed)
notepad = Notepad
wordpad = WordPad
calc = Calculator
msmsgs = Windows Messenger
mspaint = Microsoft Paint
wmplayer = Windows Media Player
rstrui = System Restore
netscp6 = Netscape 6.x
netscp = Netscape 7.x
netscape = Netscape 4.x
waol = America Online
control = Opens the Control Panel
control printers = Opens the Printers Dialog


[/align][/size]

געשריבן: מיטוואך פאברואר 13, 2008 10:49 am
דורך זיידעניו
יישר כח הערליך שיין

געשריבן: מיטוואך פאברואר 13, 2008 10:58 am
דורך אלעקסיי
א גרויסען שכוח פארן טירחא

געשריבן: מיטוואך פאברואר 13, 2008 11:58 am
דורך לחיים ולברכה
WOW, א ריזיגן יישר כח. באמת א שיינע זאך פון דיר.

געשריבן: מיטוואך אפריל 25, 2012 4:01 pm
דורך אבי ווער
פשיייא אזא ארבעט!! שכויעך