די זוך האט געפונען 136 רעזולטאטן

דורך קושר כתרים
דינסטאג אוגוסט 15, 2017 1:25 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: שיעור השבוע בפרשת השבוע ובענינא דיומא
תגובות: 307
געזעהן: 70718

מיללער האט געשריבן:יישר כח הרב הקושר כתרים, לכתרה של תורה, וברוך שובך לברכה

(להעיר, שכבר קדמוך הרב לו לנו
viewtopic.php?p=1497976#p1497976 )

סליחה להרב לו לנו שלא עיינתי היטב בתגובות הקודמות, ואם כן הצל"ש מגיע "לא לנו", רק ל"לו לנו", ודו"ק.
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 14, 2017 5:38 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: שיעור השבוע בפרשת השבוע ובענינא דיומא
תגובות: 307
געזעהן: 70718

הפלא ופלא כל הכותבים, במיוחד הרב מיללער על הערותיו הקולעים אל השערה. השמטה השייך לשבוע העבר פר' עקב. בר"ן דף מ"ז ע"א, ד"ה בעי רמי בר אבא [אגב: בגמ' הגירסא רמי בר "חמא"] קונם פירות האלו על פלוני מהו בחלופיהן, כתב בתו"ד דלאחר נמי לא מיבעיא ליה [אם חליפין מותרין], דפש...
דורך קושר כתרים
פרייטאג סעפטעמבער 16, 2016 12:25 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: שיעור השבוע בפרשת השבוע ובענינא דיומא
תגובות: 307
געזעהן: 70718

לא יבא ממזר... דור עשירי

תודה לכבוד הרב מיללער על הערותיך הנחמדות וקישור סוגיות הגמרא בליבון פסוקי הפרשה. אחד מאיסורי לאוין שלמדנו רבות בדפים האחרונים, הוא הפסוק של "לא יבוא ממזר בקהל ה' גם דור אסירי לא יבוא לו בקהל ה'" (דברים כג ג). לתועלת הלומדים החשובים, אצטט חשבון נפלא [אולי נודע קצת בין המופלגים] מרבינו הגדול...
דורך קושר כתרים
מיטוואך סעפטעמבער 14, 2016 1:24 pm
פארום: היימישע אויסגאבעס און נייעס קוועלער
אשכול: טעותים אין אונזערע צייטונגען
תגובות: 1310
געזעהן: 183800

לעצטענס געהערט א כלל: נעמען וואס ווערן דערמאנט אין תנ״ך ענדיגט זיך מיט א 'ה׳ און וואס נישט מיט א ׳א׳, ווייסט איינער א מקור? כ"כ בבית שמואל הל' שמות נשים, לענין כתיבת שמות בגיטין, דשם קודש (דבורה, רבקה, צפורה) כותבין בה', ושם חול (פיגא, רויזא, זעלדא) כותבין בא', עיי"ש. גרויסן ייש"כ קו...
דורך קושר כתרים
דינסטאג אוגוסט 30, 2016 1:56 pm
פארום: היימישע אויסגאבעס און נייעס קוועלער
אשכול: טעותים אין אונזערע צייטונגען
תגובות: 1310
געזעהן: 183800

כן נקט להלכה גם בט"ז אהע"ז סי' קכז: "עקיבא או עקיבה, כתב בסדר הגט לשניהם יש ראיה, ע"כ יש ליתן ב' גיטין, כמ"ש בס' עץ חיים, שמעתי בשם מהר"ר שמואל מהא דאמרי' תחת הנחש' אביא זהב, נדרש על ר' עקיבא וחבריו הרוגי מלכות, ואמר מ"ו דיליף לה מדכתיב קודם האי קרא וגואלך אבי"...
דורך קושר כתרים
דינסטאג אוגוסט 30, 2016 1:52 pm
פארום: היימישע אויסגאבעס און נייעס קוועלער
אשכול: טעותים אין אונזערע צייטונגען
תגובות: 1310
געזעהן: 183800

לעצטענס געהערט א כלל: נעמען וואס ווערן דערמאנט אין תנ״ך ענדיגט זיך מיט א 'ה׳ און וואס נישט מיט א ׳א׳, ווייסט איינער א מקור? פשוט, לשון הקודש בה' ולשון ארמי ולע"ז בא', על השם 'עקיבא' יש טעמים לכותבו בה' (משהו בראשי תיבות, ועוד משום שהי' מי' הרוגי מלכות כמ"ש בשו"ת חת"ס ועי' בארוכו...
דורך קושר כתרים
דינסטאג אוגוסט 30, 2016 1:41 pm
פארום: היימישע אויסגאבעס און נייעס קוועלער
אשכול: טעותים אין אונזערע צייטונגען
תגובות: 1310
געזעהן: 183800

אי-רעלעווענט האט געשריבן:לעצטענס געהערט א כלל: נעמען וואס ווערן דערמאנט אין תנ״ך ענדיגט זיך מיט א 'ה׳ און וואס נישט מיט א ׳א׳, ווייסט איינער א מקור?

כ"כ בבית שמואל הל' שמות נשים, לענין כתיבת שמות בגיטין, דשם קודש (דבורה, רבקה, צפורה) כותבין בה', ושם חול (פיגא, רויזא, זעלדא) כותבין בא', עיי"ש.
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 5:25 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

דף סז. בת ישראל לכהן: הניח רק בנים - עבדי מלוג וצאן ברזל אוכלין. הניח רק עובר - עבדי מלוג אוכלין, וצאן ברזל לר' יוסי אינם אוכלין ולחכמים אוכלין. הניח בנים ועובר - עבדי מלוג אוכלין, וצאן ברזל לר' יוסי אוכלין ולחכמים לא אוכלין. הניח זכרים ועובר - עבדי מלוג אוכלין, וצאן ברזל לרשב"י אוכלין. הניח נק...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 5:21 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

דיני חזקה - במחלוקת רבי ורשב"ג נשא אשה ב' פעמים ולא ילדה: רבי: לא תנשא לשלישי רשב"ג: תנשא לשלישי אבל לא לרביעי ב' אחים שמתו מחמת מילה: רבי: לא ימול השלישי רשב"ג: ימול השלישי אבל לא לרביעי ב' אחיות שמתו בניהם מחמת מילה: רבי: לא ימולו בן האחות השלישי רשב"ג: ימולו בן השלישית אבל לא...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 5:14 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

סיכומים: דף סב. קיום מצות פו"ר: א. משנה: ב"ש - ב' זכרים - כבני משה. ב"ה - זכר ונקיבה - כברייתו של עולם. ב. לר' נתן (ברייתא א'): ב"ש - ב' זכרים וב' נקיבות (כי שת לי אלקים זרע אחר וגו') ב"ה - זכר ונקיבה - כברייתו של עולם. ג. לר' נתן (ברייתא ב'): ב"ש - זכר ונקיבה - כברייתו...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 4:56 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

תרומה וביכורים משא"כ במעשר מיתה חומש אסור לזרים נכסי כהן עולין במאה ואחד (מעשר עולה ברוב, חד בתרי) רחיצת ידים הערב שמש ביכורים ומעשר משא"כ בתרומה הבאת מקום וידוי אסור לאונן (לת"ק ולא לר"ש) חייבין בביעור (לת"ק ולא לר"ש) אסור לבער בהם בטומאה (תנא ושייר) אוכלן בטומאת עצמן...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 4:53 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

סימנים:
תרומה - מחפ"ז [מ'יתה, ח'ומש, פ'דיון, ז'ר אסור בהם]
קדשים - פנקכע"ס [פ'יגול, נ'ותר, ק'רבן, כ'רת, מע'ילה, אס'ור לאונן]
מעשר - הד"ס ט"ב [ה'באת מקום, ויד'וי, אס'ור לאונן, אסור לבער ממנו בט'ומאה ואוכלו בטומאת עצמו לוקה, חייב בב'יעור]
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 3:48 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

Sikum Mesecta Yevumes 64-77.pdf ב' הערות 1. לגבי אי ילפי' לר"ע איש איש גם לערל שפסול לפרה לכאורה זה מחלוקת רב יוסף ורבא, ולר' יוסף פטור גם מראיה מזה הכ' ולרבא פטור רק משום דמאוס לכאורה לפי סגנון הגמרא הסברא נותנת לומר כך, אך שתיקתו של רבינו פרשנדתא רש"י ז"ל מעלים ביאור היוצא ממחלוקתם...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 2:11 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

Sikum Mesecta Yevumes 64-77.pdf
סיכום הדרשות למס' יבמות סד-עז
(58.52 KiB) דאונלאודעד 193 מאל
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 1:28 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

דרשות הפסוקים (ה')

פרשת כהן גדול ויקרא כא יד-טו כִּי אִם בְּתוּלָה מֵעַמָּיו יִקַּח אִשָּׁה מעמיו - לתני ר' זכאי: גיורת מכנה שנולדה בקדושה, שאבי' ואמה מעם א' (עז:) מעמיו - לר' יוחנן: להכשיר בת עמוני שנשא לבת ישראל (עז:) וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו זרעו בעמיו - זרע חלל פוסל אשתו כאביו הכה"ג שפוסל אלמנה (סט....
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 1:27 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

דרשות הפסוקים (ד')

פרשת פרה אדומה במדבר יט-יז וְאָסַף אִישׁ טָהוֹר אֵת אֵפֶר הַפָּרָה ואסף איש -ולא קטן טהור -להכשיר אשה וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵפַת הַחַטָּאת וְנָתַן עָלָיו מַיִם חַיִּים אֶל כֶּלִי ולקחו -לרבנן קטן פסול ואשה כשירה, כאסיפת אפרה (עב:) ולקחו -לר' יהודה: ולקחו (ולא ולקח) להכשיר קטן בקידוש (אף שפ...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 1:22 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

דרשות הפסוקים (ג')

פרשת יולדת ויקרא יב ב-ח דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים כִּימֵי נִדַּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא אשה כי תזריע -לרבות גיורת ושפחה משוחררת (עד:) וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ וביום -לת"ק דר"א בר"ש: לרבות ...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 1:15 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

דרשות הפסוקים (ב')

פרשת קרבן פסח שמות יב מג-מח וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה וְאַהֲרֹן זֹאת חֻקַּת הַפָּסַח כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ: בן נכר לא יאכל בו - בו לא יאכל אבל מומר אוכל במעשר (עא.) וְכָל עֶבֶד אִישׁ מִקְנַת כָּסֶף וּמַלְתָּה אֹתוֹ אָז יֹאכַל בּוֹ: ומלתה אותו אז יאכל בו - בו מילת זכריו ועבדיו מעכבים אבל לא ב...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 29, 2016 1:09 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: בחון את עצמך - חזרת מסכת יבמות
תגובות: 54
געזעהן: 14449

סיכום דרשות הפסוקים דפים (סד-עז)

סיכום הלימודים בפסוקים הנדרשים בדפים אלו (סד.-עז:) ויקרא כב ד-יג אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב בַּקֳּדָשִׁים לֹא יֹאכַל עַד אֲשֶׁר יִטְהָר וְהַנֹּגֵעַ בְּכָל טְמֵא נֶפֶשׁ אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע: איש איש - לר"ע: לרבות ערל כטמא שאינו אוכל בתרומה (ע...
דורך קושר כתרים
פרייטאג אוגוסט 26, 2016 11:44 am
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: שיעור השבוע בפרשת השבוע ובענינא דיומא
תגובות: 307
געזעהן: 70718

דברים נפלאים. הרב מיללער, אל מי תדמיונ"י ואשו"ה (גוטער צושטעל... ודו"ק) ראוי לציין פירושו של הספורנו בפסוק ויאבדם וגו' עד היום הזה, "כי אז טבעו שלישי מצרים וחילם, באופן שגם מ' שנה אחרי כן היו מרגישים באבידת אותם הגבורים, שלא קמו עדיין ממלאים את מקומם". ולדבריו הכוונה 'עד היו...
דורך קושר כתרים
מיטוואך אוגוסט 24, 2016 6:05 pm
פארום: ועל פליטת בית סופריהם
אשכול: ספרים חדשים שיצאו לאור
תגובות: 5325
געזעהן: 695596

מיהו זה ואיזהו? תצלום2434.jpg תמיהני!!! על שער הספר כתוב: "אראה בנחמה... על מסכת שבועות" "קראתי שם הספר "אראה בנחמה" מפני שהוא לשון שבועה וכמו שכתבו התוס' בחגיגה" אך בפשוטו "אראה בנחמה" הוא היפוך מלשון ברכה. כך מבואר בכל מקום שנזכר ביטוי זה ברחבי הש"ס, ו...
דורך קושר כתרים
מיטוואך אוגוסט 24, 2016 12:57 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: קושיות והערות על שיעורי היום - מסכת יבמות
תגובות: 281
געזעהן: 44635

לכן הנהיגו לומר בלשון חכמים ביעא במקום ביצה

דבר נכון כתב בתפארת ישראל ריש מס' ביצה על דברי המהרש"ל אלו, וז"ל: המסכת הזאת קראוה האחרונים ביעא, מדמתחלת עם מלת ביצה, אמנם למה החליפו מלת ביצה שהוא לשון הקודש שבה רוב לשון המשנה, עם מלת ביעא ארמית, כבר כתב מג"א [בא"ח ססקנ"ו], מדאל יוציא דבר מגונה מפיו. אבל בעניי לא ידענא מי...
דורך קושר כתרים
מיטוואך אוגוסט 24, 2016 12:48 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: קושיות והערות על שיעורי היום - מסכת יבמות
תגובות: 281
געזעהן: 44635

בענין לומר ביצה - ביעא

ענין הנוגע ללומדי מס' יבמות דפים עה-עו, פצוע דכא, נפצעו הביצים וכו'. במגן אברהם או"ח סי' קנ"ו מביא בשם ים של שלמה (ב"ק דף ל"ח ע"ב, פ"ד דין י"א) שאל יוציא דבר מגונה מפיו, ולכן בתלמוד לא יאמר ביצים, אלא ביעים (תרגום של 'ביצה' - 'ביעה'). בשל"ה הק' (שער האותיות או...
דורך קושר כתרים
מאנטאג אוגוסט 22, 2016 12:00 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: קושיות והערות על שיעורי היום - מסכת יבמות
תגובות: 281
געזעהן: 44635

בגמ' איתא ב' טעמים מ״ט לא מהול במדבר, איבע"א משום חולשא דאורחא, ואבע"א משום דלא נשיב להו רוח צפונית. בבית הלוי פר' בשלח כתב דבר נפלא, דהנך שתי לישני לא פליגי, וכולהו איתנהו, והא דקאמר ואי בעית אימא פירושו או משום טעם הראשון או משום טעם השני. דהנה הטעם של חולשא דאורחא לא שייך בכל אותם שהיו ...
דורך קושר כתרים
זונטאג אוגוסט 21, 2016 4:28 pm
פארום: תורתך שעשועי
אשכול: שיעור השבוע בפרשת השבוע ובענינא דיומא
תגובות: 307
געזעהן: 70718

עיין באשכול הסמוך, קושיות והערות במס' יבמות
מעניינא דיומא, ל"ח שנה במדבר היו נזופים, ונלמד מקרא ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, ויאמר ה' אלי וגו'.
שכמבואר במס' ב"ב קכא. הי' זה ביום ט"ו באב, ולמדנו הסוגיא בדיוק בשבוע של ט"ו באב.

גיי צו פארגעשריטענע זוכעניש